Akkoord over bezuinigen brandweer Amsterdam

Zelf meer aan brandbeveiliging doen

 

Brandweer bezuinigtAMSTERDAM - Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam heeft een akkoord bereikt met de brandweer over de voorgenomen bezuinigingen. Dat heeft hij donderdag aan de gemeenteraad laten weten.


 De raad besloot deze zomer dat ze structureel 2,75 miljoen euro minder wil uitgeven aan de brandweer. Dat bedrag loopt op tot 3,5 miljoen euro in 2014. Het totale budget is nu 85 miljoen euro per jaar.
De bezuinigingen houden onder meer in dat twee kazernes in Zuidoost worden samengevoegd. Ook verdwijnt uiterlijk in 2014 de zevende man van de wagen in de binnenstad. Voor die tijd leren bevelvoerders en de ploegen nieuwe blustechnieken aan.

Volgens Van der Laan is de afgelopen maanden goed overleg gevoerd tussen alle betrokken partijen. De invulling van de bezuinigingen staat inmiddels op papier en is voorzien van een handtekening van de burgemeester, de korpsleiding, de ondernemingsraad van de brandweer en het actiecomité. De achterban van die twee laatstgenoemden moet er formeel nog wel mee instemmen, evenals het bestuur van de Veiligheidsregio en de gemeenteraad. Dat moet voor 1 december in orde zijn.

De brandweerlieden hebben zich aanvankelijk flink verzet tegen de voorgenomen plannen tot inkrimping. Ze trokken onder meer in een rouwstoet door de stad, omdat ze vreesden dat de bezuinigingen de veiligheid in de stad in gevaar brengen.

Bron: Telegraaf.nl

Bezuinigingen van de brandweer kunnen grote gevolgen hebben voor uw bedrijfscontinuïteit. Wij helpen u graag in kaart te brengen wat u aan brandbeveiliging kunt doen.

      

Brandbeveiliging Quick scan

Reactie
Reageer hieronder direct op het bovenstaande bericht.
Uw E-mailadres is noodzakelijk om uw reactie te kunnen verwerken.
Naam
Telefoon
E-mailadres *
Reactie  *