Werking

Eigenschappen blusmiddel (aerosol)

Duur tot uittreding : vanaf ca. 3+ seconden
Noodzakelijke concentratie in het volume : vanaf 30+ gram per m3
Duur effectiviteit : tussen 30 en 60 minuten (berekening)
Elektrische activering : 6 - 32 volt bij 0,8 A, 2 Ohm
: 3-4 seconden
Max. teststroom : max. 5 mA
Activeringstijd : direct
Opslagconditie : van -50 °C tot +50 °C
Relatieve luchtvochtigheid : maximaal 98%
Brandklassen : A, B, C en F

      

Lees verder...

Werking blusmiddel (aerosol)

Aan de units van de aërosol brandblussers bevinden zich voedingsdraden voor de elektrische inwerkingstelling van de toestellen.

Een tweede mogelijkheid tot activering van de unit is door middel van het zogeheten thermokoord (een temperatuurgevoelige draad/sensor). Deze wordt gekoppeld aan de unit en langs de mogelijke brandhaarden geplaatst.

Aan de uitstroomzijde bevindt zich een raster voor de gelijkmatige verspreiding van de blusaërosol. De  aërosol brandblussers kunnen elektrisch, thermisch of handmatig (of in een combinatie van twee van deze methoden) worden geactiveerd door middel van een element dat de noodzakelijke energie levert om de chemische transformatie van het ..

Lees verder...

Wijze van blussen (aerosol)

Bescherming niveaus:

  • Totale afdekking (volumetrische bescherming)
  • Bronbestrijding op de identificeerbare mogelijke bronnen van vuur
  • Totale bescherming van zaken die speciale zorg behoeven (bijv. van grote waarde, enz.)

Het is nu mogelijk gebieden en objecten te beschermen die tot nu toe niet konden worden beschermd.

af-x aërosol brandblussers- en brandblussystemen worden zowel ontworpen voor universele volumetrische bescherming (totale afdekking) als voor lokale bescherming, dat wil zeggen, bescherming wordt geboden per..

Lees verder...