Ontwerp PGS 14 klaar voor commentaar

Het concept van PGS 14 (Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij PGS 15 opslagen) is klaar voor commentaar, meldt NEN. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

AF-X Fireblocker ten behoeve van PGS-14 en PGS15 brandbeveiliging

PGS 14 handreiking is een supplement op PGS 15 en wil de kenmerken van de verschillende brandbestrijdingssystemen inzichtelijker en beter toepasbaar maken. Het geeft achtergrondinformatie over aspecten van branddetectie en brandbestrijding, bijvoorbeeld in relatie tot vereiste beschermingsniveaus.

Een reactie is in te zenden tot 1 september 2016:  pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Bron: brandveilig.com

Aerosol Brandbeveiliging bij opslag gevaarlijke stoffen

“Allereerste stadium geblokkeerd”

1 vonk kan cruciaal zijn, dus van belang is om de brand in een zo’n vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Bij conventionele systemen wordt er een element uit de branddriehoek weggenomen. De blussende werking van de af-x systemen is intelligenter.

Onderliggend in een branddriehoek is er namelijk sprake van een brandvijfhoek, de mengverhoudingen en de katalisatie spelen een belangrijke rol. Op moleculair niveau is brand niets anders dan een chemische reactie. Binnen die chemische reactie zweven instabiele moleculen rond. Deze instabiele moleculen worden ook wel vrije radicalen genoemd.

Bij activering van de af-x blussystemen gaat de aërosol direct een verbinding aan met deze vrije radicalen. De aërosol zorgt dan weer voor stabiele moleculaire verbindingen. Zo wordt de brand dus in het allereerste stadium geblokkeerd zonder koude schokken en zonder zuurstof verdrijving.

Extra voordelen voor PGS-15 ruimtes

Los van de snelle en effectieve blussing brengt het af-x brandblussysteem extra voordelen met zich mee:

  • Geen leidingwerk
  • Geen blusschade
  • Lage onderhoudskosten en lange levensduur.
  • Geen lekbakken
  • Geen wateropslag of gebruik

 

             

Reactie
Reageer hieronder direct op het bovenstaande bericht.
Uw E-mailadres is noodzakelijk om uw reactie te kunnen verwerken.
Naam
Telefoon
E-mailadres *
Reactie  *