Over af-x Offerte aanvragen

11 brandveiligheidstips voor veilige veestal

Ook veehouders moeten rekening houden met de brandveiligheid van hun veestal.

 

Brandbeveiliging veestalSinds 2014 bestaan er zelfs wettelijke brandveiligheidseisen. Hoe richt je een veestal brandveilig in? Waar moet de veehouder op letten? Elf brandveiligheidstips voor een veilige veestal.

Via het certificatiesysteem Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) kunnen veehouders aantonen dat ze een duurzamere stal bouwen. Onder dit keurmerk vallen de thema’s ammoniakemissie, bedrijf & omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, energie en fijn stof. Of een veestal voldoet aan de MDV-eisen wordt op twee momenten gecontroleerd: de eerste controle vindt plaats op basis van het stalontwerp en de tweede controle vindt plaats nadat de stal daadwerkelijk is gebouwd en de dieren in de stal zijn gehuisvest. Veestallen met een MDV-certificaat hebben een lagere milieubelasting, de diergezondheid- en welzijn is er beter en de stal draagt bij aan duurzamere veehouderij.

ZO VOORKOM JE BRAND: 6 TIPS

 1. Plaats een objectinformatiekaart waarop de locatie van stallen, toegangsdeuren, nutsvoorzieningen, blustwaterput en brandgevaarlijke stoffen staat aangegeven.
 2. Deel de veestal op in een bouwblokindeling met het oog op brandveiligheid. Behoud voldoende afstand tussen de stallen onderling en risicovolle installaties.
 3. Volg een cursus brandveiligheid.
 4. Laat bij de oplevering van elektrische installaties de installaties controleren en repareren door een onafhankelijke partij.
 5. Plaats geen verwarmingstoestellen met een open verbranding.
 6. Plaats de opslagruimte voor brandbare voer- en strooiselmaterialen buiten het brandcompartiment met dierverblijven.

ZO BESTRIJD JE BRAND: 5 TIPS

 1. Plaats brandmelders, branddetectiesystemen, brandblussers en brandslanghaspels in dierverblijven en technische ruimtes.
 2. Gebruik bouwmaterialen met brandklasse A of B voor bijvoorbeeld hokinrichting, hokafscheiding, koematrassen en mestbranden.
 3. Voorzie de veestal van noodvoorzieningen waardoor ventilatie in dierverblijven ook bij brand blijft werken.
 4. Gebruik een onbrandbare bedding in de stal.
 5. Plaats een sprinkler- of watermistsysteem.

Bron: Brandveilig.com

TIP 12: aerosol brandbeveiliging bij de bron binnenin machines en in technische ruimtes.

Een sprinkler- of een watermistsysteem is vaak veel te duur. Het aerosol brandblussysteem van af-x fire solutions is makkelijk te installeren zonder dat daar bouwkundige aanpassingen in uw stal of technische ruimte voor nodig zijn. Dit zorgt er voor dat u op voorhand al op veel bijkomende kosten direct kunt besparen:

 • Geen wateropslag;
 • Geen lekbakken;
 • Waterpomp;
 • Geen leidingwerk;

Gelijkwaardigheids verklaring sprinkler van PEUTZ

Het aerosol brandblussysteem van af-x fire solutions heeft in februari 2010 van Peutz de gelijkwaardigs verklaring t.o.v. sprinklerinstallaties mogen ontvangen. Dit betekent dat u uw stal tegen brand kunt beveiligen zonder water en de daarbij komende schade en hoge aanschaf prijs.

Niet schadelijk voor dier, mens, milieu, apparatuur en goederen

De af-x fire solutions brandblussystemen blussen met een droge Aerosol. Dit blust de brand snel, effectief en is bewezen niet corrosief te zijn voor aanwezige goederen en apparatuur. Een Aerosol blust de brand op moleculair niveau d.m.v. zich te binden met zuurstof en die te stabiliseren waardoor de aanwezige energie uit de vlam wordt gehaald. De zuurstof wordt niet uit de ruimte verdreven en aerosol is niet schadelijk voor de mens en dier. Hierdoor zijn de aanwezige dieren en personeel buiten gevaar.

Bron brandbeveiliging in machines

Doordat de aerosol een vaste stof is, kunnen we de brandblussers zo klein en zo groot maken als wenselijk. De kleinste brandblusser heeft de grootte van een melkkuipje. De daarop volgende brandblusser heeft de grootte van een rol Mentos. En zo verder. Dit zijn allemaal cilinder vormige brandblussers welke uitermate geschikt zijn voor "bron" brandbeveiliging. Deze blusser kunnen binnenin machines/ schakelkasten en bijvoorbeeld PC's worden geplaatst.

Voor vragen en vrijblijvend advies bel nu +31 (0)20 20 50 484 of vul het contactformulier in en dan nemen wij contact met u op! Mailen kan natuurlijk ook! info@af-x.com

 

      

Reactie

Bekijk hier onze privacy voorwaarden

Akkoord *

Vraag het aan af-x

af-x fire solutions - specialist in brandpreventie en brandbeveiliging

Voor vragen en vrijblijvend advies op maat bel nu +31(0)20 20 50 484 of vul het contactformulier in en dan nemen wij binnen 24 uur contact met u op!

+31(0)20 20 50 484 Maak een afspraak

Voorkom brand direct bij de bron
+31(0)20 20 50 484 Contact