Over af-x Offerte aanvragen

Installatie

Brandbeveiliging van afx installatie protocollen

Programma van Eisen

Het PVE (Programma Van Eisen) met de uitvoeringstekeningen en eventuele andere relevante omschrijvingen en/of certificaten van de brandmeldinstallatie dienen, voordat de installatie wordt aangebracht, te zijn goedgekeurd door de lokale overheid. Meestal is dit de plaatselijke brandweerofficier van de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd.

Brandmeld- en blusinstallatie

De brandmeld- en blusinstallatie kan worden geleverd en ook onderhouden door de geautoriseerde af-x fire solutions dealer dan wel door een branddetectiebedrijf, welke gecertificeerd is door de stichting kwaliteitsborging preventie, onderdeel van het NCP (Nationaal Centrum voor Preventie) of een equivalent van deze instelling.

De brandmeld- en blus installatie dient te worden geïnstalleerd door een deskundig en erkend installateur. De installateur dient onder verantwoording van de geautoriseerde af-x fire solutions dealer dan wel het branddetectiebedrijf (leverancier van de brandmeld- en blus installatie) te werken conform de eisen van certificering.

Uitvoerende partijen

Daar waar het programma van eisen afwijkt van de geldende normen / richtlijnen, prevaleert het programma van eisen. De installateur dient ervoor zorg te dragen dat vóór aanvang van uitvoering van het werk, het ontwerp en de projectering van de installatie goedkeuring heeft van de plaatselijke overheid, opdrachtgever, eigenaar en het certificeringsinstituut van af-x fire solutions.

Uitvoering

Na opdrachtaanvaarding, uitgaande van inzage in de betreffende (definitieve) tekst en tekening van dit programma van eisen, is de geautoriseerde af-x fire solutions dealer en/of het gespecialiseerde branddetectiebedrijf verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van de brandmeld- en blus installatie.
Indien en voor zover achteraf geconcludeerd kan worden, dat de werkelijke situatie anders is, of anders is geworden dan waarvan is uitgegaan in het programma van eisen, met name wordt bedoeld de bestemming van de ruimten, dient de eigenaar/gebruiker van de installatie en/of diegene, die de brandmeld- en blus installatie installeert, de brandmeld- en blus installatie op de nieuw ontstane situatie aan te passen. Ook hierover kan men advies inwinnen bij af-x fire solutions.

Achteraf

Bij elke wijziging (ook bouwkundige) van inrichting achteraf, welke van invloed is op de snelheid en betrouwbaarheid van de brandmelding, het brandrisico en/of op de kans van ongewenst alarm/storing, dient opnieuw bekeken te worden of een aanpassing van de brandmeldinstallatie nodig en/of vereist is (o.a. melderprojectie en melderkeuze). Een eventuele aanpassing, op voormelde gronden, dient goedgekeurd te worden door alle betrokken en/of eisende partijen Deze goedkeuring dient te worden verwerkt in het programma van eisen.

Let op: Indien en voor zover de installatievoorschriften van de fabrikant afwijken van het programma van eisen, dient bij een zorgvuldige implementering van de af-x fire solutions producten eerst contact te worden opgenomen met af-x fire solutions. Primair dienen de installatievoorschriften van de fabrikanten en/of brandmeldcentrale en/of detectiemateriaal te worden opgevolgd.

Voor vragen betreft installatie neem dan direct contact met ons op! Bel 020 20 50 484 of vul het contactformulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

      

Reactie

Bekijk hier onze privacy voorwaarden

Akkoord *

Vraag het aan af-x

af-x fire solutions - specialist in brandpreventie en brandbeveiliging

Voor vragen en vrijblijvend advies op maat bel nu +31(0)20 20 50 484 of vul het contactformulier in en dan nemen wij binnen 24 uur contact met u op!

+31(0)20 20 50 484 Maak een afspraak

Voorkom brand direct bij de bron
+31(0)20 20 50 484 Contact