Over af-x Offerte aanvragen

Brandbeveiliging voor windmolens en windturbines

Als er brand uitbreekt in windmolens of windturbines is het onbegonnen werk om vanaf de grond de brand te bestrijden

Windturbines zijn hightech energiecentrales. Een windturbine wordt aangedreven door wind waardoor er in de generator stroom wordt opgewekt. Het werkt eigenlijk als een grote dynamo. In de transformator die in de meeste gevallen ook in de kop van de windturbine zit, wordt de stroom omgezet in een hoogspanning waardoor de opgewekte stroom effectief verplaatst kan worden.

De bouw en het onderhoud van windturbines brengen hoge investeringen met zich mee. De hoogte van de investering voor 1 windturbine is afhankelijk van de hoogte en de plek waar de windmolen geplaatst wordt.

Hoog brandrisico

In de rotorkop van de windturbine zitten de generator en transformator, maar ook remmen, schakelkasten, transmissies en converters. Door deze onderdelen in combinatie met smeermiddelen, oliën, plastic en elektronische componenten. is er in de rotorkop een hoog brandrisico. Kortsluiting, overbelasting, oververhitting en blikseminslag zijn de voornaamste oorzaken van een brand in een windturbine.

Niet te blussen

Door de grote hoogte van de windmolens is het voor de brandweer niet haalbaar om een brand, die in de rotorkop ontstaat, te blussen. De brandweer is machteloos. Zonder een automatisch blussysteem is er maar één oplossing en dat is, uit laten branden.

Brandbeveiliging bij de bron

Gezien de hoge investering, de kans op brand en totale verwoesting in geval van brand. Is een automatisch brandblussysteem in de rotorkop niet weg te denken. De AF-X Fire Solutions brandblussystemen werken met een vast blusmiddel. Dat betekent dat wij onze brandblussystemen zo groot kunnen maken dat ze voor iedere ruimte geschikt zijn. Maar ook dat wij een brandblussysteem kunnen maken die zo klein is dat ze direct in machines en apparaten, bij eventuele bronnen van brand, geplaatst kunnen worden.

Blussende werking en brandklassen

Blussen op moleculair niveau. Bij conventionele systemen wordt er een element uit de branddriehoek weggenomen. De blussende werking van de AF-X systemen is intelligenter. Onderliggend in een branddriehoek is er namelijk sprake van een brandvijfhoek. Ook de mengverhoudingen en de katalisatie spelen een belangrijke rol. Op moleculair niveau is brand niets anders dan een chemische reactie. Binnen die chemische reactie zweven instabiele moleculen rond. Deze instabiele moleculen worden ook wel vrije radicalen genoemd. Bij activering van de AF-X blussystemen gaat de aërosol-nevel direct een verbinding aan met deze vrije radicalen. De aërosol zorgt dan weer voor stabiele moleculaire verbindingen. Zo wordt de brand dus in het allereerste stadium geblokkeert zonder koude schokken, zonder water en zonder zuurstof verdrijving.

Kleine investering om de windturbine brandveilig te maken

Wij brengen graag samen met u in kaart waar de bronnen van brand zich bevinden in uw windturbine. Zodat wij u een passende, relatief goedkope oplossing kunnen bieden. Van groot belang is het dat partijen met kennis over windmolens en partijen met kennis over brandveiligheid met elkaar in gesprek gaan en expertises tmet elkaar delen delen.

Kwalitatief hoogwaardige brandblussystemen

De AF-X Fireblocker is ontworpen, ontwikkeld en gebouwd in samenwerking met Aerospace Propulsion Products B.V onderdeel van de ArianeGroup, een Joint Venture van Airbus & SAFRAN.

Gecertificeerd, voldoet aan en ontwikkeld conform de volgende richtlijnen en normen:

  • ISO 15779
  • EN 15276
  • UL 2775 
  • CEN/TR 15276
  • NFPA 2010
  • BRL-K23001
  • IMO 1270

Wat wij voor u kunnen betekenen? Bel +31 (0)20 20 50 484 of vul het contact formulier in. Wij nemen direct contact met u op.

Voor een impressie van onze productiepartner Aerospace Propulsion Products B.V.

SAFRAN-APP & AF-X

SAFRAN - APP introductie

Wij kunnen u helpen. Bel nu +31 (0)20 20 50 484 of vul het onderstaande contactformulier en wij nemen contact met u op.

Brandbeveiliging Quickscan

Contact

Bekijk hier onze privacy voorwaarden

Akkoord *

Vraag het aan af-x

af-x fire solutions - specialist in brandpreventie en brandbeveiliging

Voor vragen en vrijblijvend advies op maat bel nu 020 20 50 484 of vul het contactformulier in en dan nemen wij binnen 24 uur contact met u op!

+31(0)20 20 50 484 Maak een afspraak

Voorkom brand direct bij de bron
+31(0)20 20 50 484 Contact